Gedragscode Gezondheidsonderzoek

COREON (Commissie Regelgeving Onderzoek) heeft de Gedragscode Gezondheidsonderzoek opgesteld. Dit is een handleiding over verantwoord omgaan met (persoons)gegevens en lichaamsmateriaal bij gezondheidsonderzoek. De gedragscode geeft voor gezondheidsonderzoek een nadere uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daarnaast is rekening gehouden met de regels uit het Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl).