Regeling Geneesmiddelenwet

In de Regeling Geneesmiddelenwet is vastgelegd dat de CCMO bevoegd is om nationale niet-interventionele veiligheidsstudies te beoordelen die plaatsvinden op verzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).