Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer is een vergunning nodig voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s). Het Bureau GGO verzorgt het verlenen van dergelijke vergunningen.