Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (BCB)

In het Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (BCB) is vastgelegd welke typen onderzoek door de CCMO getoetst dienen te worden.