Aanvullende informatie over bepaalde soorten onderzoek

In een aantal gevallen gelden extra eisen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Meer informatie hierover vindt u bij Aanvullende informatie over bepaalde soorten onderzoek.