I3. CV's hoofdonderzoekers

U dient per deelnemend centrum een recent cv van de hoofdonderzoeker ter beoordeling in te dienen.