I3. CV's hoofdonderzoekers

U moet per deelnemend centrum een recent cv van de hoofdonderzoeker ter beoordeling indienen.

De in te dienen cv’s hoeven niet te zijn ondertekend en moeten ten minste zijn voorzien van een datum waaruit blijkt dat het om recente cv’s gaat. De opdrachtgever en onderzoeker zijn wel verplicht om op locatie in hun eigen onderzoeksdossier getekende cv’s te hebben in overeenstemming met de beginselen van goede klinische praktijken (GCP).