G1. Verklaring proefpersonenverzekering

Met ingang van 1 juli 2015 is een gewijzigd Verzekeringsbesluit in werking getreden. Dit besluit verplicht de verrichter ervoor zorg te dragen dat de schade voor alle aan het onderzoek deelnemende proefpersonen uit Nederland door één verzekeringsovereenkomst is gedekt. De Verklaring proefpersonenverzekering moet inzichtelijk maken hoe de verrichter deze verzekering geregeld heeft.

Het gewijzigde Verzekeringsbesluit is niet van toepassing op onderzoek dat vóór 1 juli 2015 positief is beoordeeld door een erkende METC of de CCMO, ongeacht eventuele amendementen bij dat onderzoek die na die datum zijn of worden beoordeeld. Op dat onderzoek blijft het oude Verzekeringsbesluit van toepassing.