Opschorting of (voortijdige) beëindiging IVD-prestatiestudie

Het kan gebeuren dat door omstandigheden een IVD-prestatiestudie wordt opgeschort of voortijdig wordt beëindigd. Opschorting of (voortijdige) beëindiging van een IVD-prestatiestudie moet u melden bij de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO). In sommige gevallen moet u daarnaast ook de CCMO informeren vanwege haar rol als bevoegde autoriteit.

Informatie over hoe u de opschorting, voortijdige beëindiging of beëindiging volgens het onderzoeksprotocol moet melden vindt u op de volgende pagina’s: