A1. Aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief moet duidelijk staan aan welke toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) u het onderzoeksdossier of amendement aanbiedt, of, in het geval van prestatiestudies (IVDR artikel 58/70.2), welke toetsingscommissie uw voorkeur heeft om het onderzoeksdossier of amendement te beoordelen. Als u geen voorkeur aangeeft bepaalt de CCMO welke erkende METC uw onderzoek zal beoordelen.

Tevens moet u duidelijk aangeven welke documenten (inclusief versienummer en/of datum) u in het onderzoeksdossier aanbiedt.

De indiener moet de aanbiedingsbrief ondertekenen. Dit kan de opdrachtgever zijn of iemand die gemachtigd is namens de opdrachtgever.