Voortgangsrapportage

De opdrachtgever moet de toetsingscommissie (METC of CCMO) die het onderzoek heeft beoordeeld in het algemeen eenmaal per jaar informeren over de voortgang van het onderzoek.

  • Is uw onderzoek beoordeeld door een erkende METC? Informeer dan bij de betreffende METC naar haar rapportagebeleid.
  • Is uw onderzoek beoordeeld door de CCMO? In dat geval bent u verplicht om een jaar na de datum van het afgegeven oordeel, en vervolgens ieder jaar daaropvolgend, een voortgangsrapportage aan te leveren bij de CCMO. U kunt voor de voortgangsrapportage gebruikmaken van het┬áCCMO-formulier voortgangsrapportage.

Een voortgangsrapportage bevat ten minste:

  • het aantal ge├»ncludeerde proefpersonen (inclusief degenen die de studie vroegtijdig hebben verlaten),
  • een inschatting van de mate waarin aan onderzoeksdoelstellingen wordt voldaan,
  • de ongewenste voorvallen en andere meldingen die voor de beoordeling van het verloop van het onderzoek van belang kunnen zijn.