A2. Machtiging van de verrichter

Als de indiener niet de opdrachtgever is, moet u een machtiging meesturen waaruit blijkt dat de indiener namens de opdrachtgever gemachtigd is om het onderzoeksdossier ter beoordeling in te dienen.