Verlenging verklaring van geen bezwaar voor primaire indiening

Indien u de geldigheidstermijn van de verklaring van geen bezwaar wilt verlengen, kunt u hiervoor per e-mail (bi@ccmo.nl / info-bi@cbg-meb.nl) (bij voorkeur via Eudralink), een aanvraag indienen bij de bevoegde instantie, met daarbij updates van documenten uit sectie D (productinformatie) van het standaardonderzoeksdossier.