Bevoegde instantie: CCMO of VWS?

Bij geneesmiddelenonderzoek moet u uw aanvraag indienen bij twee instanties:

  • een toetsingscommissie (METC of CCMO)
  • de bevoegde instantie (CCMO of VWS)

Bij geneesmiddelenonderzoek dat door een erkende METC wordt beoordeeld, treedt de CCMO op als bevoegde instantie. Bij geneesmiddelenonderzoek dat door de CCMO wordt beoordeeld, treedt het ministerie van VWS op als bevoegde instantie.

Twijfelt u wie in uw geval de bevoegde instantie is? Ga naar Wegwijs in de toetsingsprocedure.

Aan de marginale toets door de bevoegde instantie zijn geen kosten verbonden.

Geneesmiddelenonderzoek met een GGO/gentherapie of geneesmiddelenonderzoek met medische hulpmiddelen

Bij sommige soorten onderzoek dient u niet (alleen) bij de toetsingscommissie en de bevoegde instantie uw onderzoeksdossier in te dienen, maar ook bij andere instanties. Meer informatie hierover vindt u onder: