Bewerkte en niet-bewerkte documenten

Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om twee documentversies te uploaden om rekening te houden met privacy of vertrouwelijke informatie (zie CTR artikel 81, lid 4).

Er kan een versie ‘voor publicatie’ en een versie ‘niet voor publicatie’ in CTIS worden geüpload. Om te beginnen staat het systeem alleen het uploaden van een versie ‘voor publicatie’ toe. Zodra deze is geüpload, kan de gebruiker de versie ‘niet voor publicatie’ uploaden. Alleen versies ‘voor publicatie’ zullen openbaar worden op het tijdstip volgens de voorschriften voor openbaarmaking. Het IMPD met kwaliteitsgegevens is uitgesloten van publicatie. Er hoeft geen bewerkte versie van het document met kwaliteitsgegevens te worden geüpload.

Zie ook hoofdstuk 9 van het CTIS Sponsor Handbook.