Organisation Management Service

CTIS verkrijgt organisatiegegevens van de Organisation Management Service (OMS). De organisaties die in OMS moeten worden geregistreerd om beschikbaar te zijn voor CTIS, zijn opdrachtgevers, medeopdrachtgevers, Clinical Research Organisations (CRO’s), en vergunninghouders. Deelnemende centra (in de EER) hoeven niet eerst geregistreerd te worden in OMS, maar kunnen direct in CTIS opgenomen worden.

Als een organisatie nog niet in OMS is geregistreerd wanneer deze begint met het gebruik van CTIS, moet de organisatie eerst een aanvraag doen voor registratie in OMS. Toegang tot OMS is te vinden in het EMA SPOR-portaal (SPOR staat voor: Substance, Product, Organisation, Referentials management services). Het registratieproces van een nieuwe organisatie in OMS duurt vijf tot tien werkdagen.

Zie voor verdere begeleiding module 3 van de CTIS-training en hoofdstuk 3 van het CTIS Sponsor Handbook.