Tijdlijnen voor substantiële wijzigingen

Validatie

Validatie van de substantiële wijziging: 6 dagen.

Gedurende deze 6 dagen kan de rapporterende lidstaat (wijziging deel I) of de betrokken lidstaat (wijziging deel II) om aanvullende documenten vragen om de aanvraag compleet te maken. De lidstaat geeft de opdrachtgever maximaal 10 dagen om aan dit verzoek te voldoen. Na ontvangst van de respons moet de lidstaat binnen 5 dagen aan de opdrachtgever laten weten of de aanvraag voldoet aan de vereisten van de CTR. Als de rapporterende lidstaat de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft geïnformeerd, is de aanvraag stilzwijgend geldig geworden. Als de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, vervalt de aanvraag automatisch.

Beoordeling

Beoordeling van de substantiële wijziging: 38 dagen (vanaf de validatiedatum).

Tussen de validatiedatum en de rapporteringsdatum kan een verzoek om aanvullende informatie naar de opdrachtgever worden gestuurd. Dit kan de bovengenoemde periode verlengen met maximaal 31 dagen, d.w.z. 12 dagen voor de opdrachtgever om te voldoen aan het verzoek en daarna 19 dagen voor de lidstaat om de reactie te beoordelen. Als de opdrachtgever niet binnen de door de lidstaat gestelde termijn aanvullende informatie verstrekt, wordt de aanvraag geacht te zijn vervallen.

Besluit

Besluit over de substantiële wijziging: 5 dagen (vanaf de rapporteringsdatum of de laatste dag van de conclusie over deel II).

Voor een substantiële wijziging van alleen deel II is er geen besluitfase. De datum van conclusie van de beoordeling van deel II is ook de datum van het besluit inzake de substantiële wijziging van deel II.