Einde van werving

Volgens artikel 36, lid 3, van de CTR zal de opdrachtgever elke betrokken lidstaat in kennis stellen van het einde van de werving van proefpersonen voor een geneesmiddelenstudie in die betrokken lidstaat. In gevallen van herstart van de werving moeten opdrachtgevers de betrokken lidstaten hiervan ook in kennis stellen via CTIS.

Notificaties

  • Het einde van de werving in een betrokken lidstaat moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen vanaf het einde van de werving van proefpersonen.
  • De herstart van werving moet worden gemeld in CTIS binnen 15 dagen na de herstart in elke betrokken lidstaat.

Zie ook de vragen 10.3-10.4 van de Q&A CTR.