Conclusie, besluit en beroep

Elke lidstaat trekt afzonderlijke conclusies voor deel I en deel II. Na beide conclusies wordt een besluit genomen.