Beoordelingsfase: algemene informatie

De beoordelingsperiode start vanaf de validatiedatum.

De termijnen voor beoordeling van deel I en deel II zijn vergelijkbaar, met uitzondering van het volgende:

  • in geval van studies met geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP’s) kan de rapporterende lidstaat de termijn verlengen met 50 dagen voor het raadplegen van deskundigen;
  • in geval van sequentiële indiening van deel II is er geen validatiefase.