Wbo of WMO: of/of

Onderzoek kan zowel bevolkingsonderzoek (in de zin van de Wbo) als medisch-wetenschappelijk onderzoek (in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, WMO) zijn: de definities van beide wetten overlappen. Er is echter maar één van beide wetten van toepassing: bij vergunningplichtig onderzoek is dat de Wbo, anders de WMO. Voor bevolkingsonderzoek dat niet vergunningplichtig is, geldt de Wet op het Bevolkingsonderzoek (Wbo) niet. Als tegelijk sprake is van wetenschappelijk onderzoek in de zin van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), moet het onderzoek op basis van de WMO worden beoordeeld.

Onderzoek dat als bevolkingsonderzoek moet worden aangemerkt op grond van de Wbo en vergunningplichtig is, hoeft niet op basis van de WMO te worden getoetst, ongeacht of het aan de twee criteria van de WMO voldoet.