Overig onderzoek

Informatie over onderzoek dat, afhankelijk van de opzet, wel of niet onder de reikwijdte van de WMO valt.