Vergunningplicht

Er zijn drie categorieën vergunningplichtig bevolkingsonderzoek:

  1. Bevolkingsonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling;
  2. Bevolkingsonderzoek naar kanker;
  3. Bevolkingsonderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen behandeling of preventie mogelijk is.

Voor vergunningplichtig bevolkingsonderzoek moet u bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vergunning aanvragen. Met vragen daarover kunt u terecht bij de Rijksoverheid. Meer informatie over bevolkingsonderzoek vindt u op de website van de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).