Bescherming proefpersonen

Proefpersonen zijn bij vergunningplichtig bevolkingsonderzoek ook beschermd. De Wbo kent een eigen beschermingsregime. Voor vergunningplichtig onderzoek wordt advies gevraag aan de Gezondheidsraad voordat de minister het onderzoek toetst en een vergunning afgeeft. De Wbo en het Besluit bevolkingsonderzoek bevatten normen voor de uitvoering van het onderzoek.