Onderzoek naar medische hulpmiddelen

Specifieke regels voor de indiening, beoordeling en uitvoering van klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen zijn vastgelegd in de EU-verordening medische hulpmiddelen (EU no 2017/745, ook bekend als de Medical Device Regulation, MDR).

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Klinisch onderzoek naar medische hulpmiddelen.