Loket Gentherapie

Het Loket Gentherapie fungeert als het informatiepunt voor de vergunningverlening van onderzoek met gentherapie of onderzoek met een geneesmiddel met ggo in Nederland voor onderzoekers, sponsoren, overheid en andere geïnteresseerden.

Op de website van het Loket Gentherapie is informatie te vinden over de verschillende beoordelingsprocedures die van toepassing zijn voor onderzoek met gentherapie. Tevens stroomlijnt het Loket Gentherapie waar mogelijk de afhandeling van aanvragen middels interne afstemming tussen de deelnemende overheidsinstanties.

Het melden van onverwachte voorvallen met gevolgen voor de milieuveiligheid

Op de website van het Loket Gentherapie vindt u meer informatie over het melden van onverwachte voorvallen met gevolg voor de milieuveiligheid. De melding dient te gebeuren met het ‘Meldingsformulier onvoorziene omstandigheden’ op de website van het Loket Gentherapie.