Modelbesluiten

Erkende METC’s dienen (nadere) besluiten binnen zeven kalenderdagen na dagtekening in ToetsingOnline te plaatsen. De CCMO heeft voor METC’s onderstaande modelbesluiten opgesteld.