Homepage-afbeelding

Nieuwsbrief CCMO: Patiëntvriendelijke PIF | Jaarverslag 2022 | Herziening Verklaring VGO | Video: 'Wie is de CCMO?'

In deze nieuwsbrief:

CCMO ontwikkelt patiëntvriendelijke PIF

De CCMO vindt een toegankelijk proefpersoneninformatieformulier (PIF)  voor studiedeelnemers en onderzoekers van groot belang. Daarom heeft de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ opgestart. Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) gaat het project vormgeven.

Het template voor de PIF, beschikbaar op de CCMO-website, is meerdere keren herzien en voorzien van een toelichting. De CCMO vindt het echter belangrijk een PIF samen met de stakeholders (studiedeelnemers, onderzoekers, sponsors en toetsers) te ontwikkelen die helder en eenduidig is, waarbij ook rekening wordt gehouden met al bestaande initiatieven. Hiertoe heeft de CCMO DORP gevraagd een project op te starten. Ook draagt Pharos, (expertisecentrum gezondheidsverschillen) bij aan dit proces met toegankelijke communicatie.

Lees het volledige nieuwsbericht: 'CCMO ontwikkelt patiëntvriendelijke PIF'.

CCMO presenteert jaarverslag 2022

Vanaf 13 maart 2023 is het jaarverslag 2022 van de CCMO beschikbaar. Hierin doet de CCMO verslag van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Voor iedereen die betrokken is bij klinisch onderzoek stond 2022 in het teken van nieuwe Europese wetgeving: de implementatie van de Europese geneesmiddelenverordening (CTR). Ook startte de CCMO met het programma Patiëntenparticipatie, met het doel studiedeelnemers te betrekken bij het onderzoek, van onderzoeksidee tot en met de publicatie van de onderzoeksresultaten en hen van begrijpelijke informatie te voorzien. De CCMO besteedt in dit jaarverslag extra aandacht aan deze onderwerpen. In drie interviews vertellen de voorzitter van de CCMO, de Algemeen secretaris en enkele bureaumedewerkers over uitdagingen van de CTR en over de ontwikkeling van het programma Patiëntenparticipatie.

Herziening Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft de Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) herzien. Het doel van deze herziening is om het document beter te laten aansluiten op de dagelijkse praktijk van deelnemende centra. Daarnaast zijn onduidelijkheden zoveel mogelijk weggenomen. De nieuwe VGO brengt geen aanvullende verplichtingen met zich mee.

Lees het volledige nieuwsbericht 'Herziening Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)', met daarin:

Video: 'Wie is de CCMO?'

Het beoordelen (toetsen) van een onderzoeksvoorstel door een onafhankelijke overheidsorganisatie is een belangrijke pijler in het medisch-wetenschappelijk onderzoek. De Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voert deze wettelijke taak uit, samen met de andere medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) in Nederland. Maar hoe doet die commissie dat eigenlijk en wat is precies haar rol in het medisch-wetenschappelijk onderzoek? Hoe weet je zeker dat het veilig is om mee te doen aan onderzoek? En kan de CCMO dit wel alleen?

Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze vragen? Bekijk het filmpje op onze website waarin we uitleggen wie we zijn en wat we doen: Video 'Wat is de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO)'?

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

E ccmo@ccmo.nl
T 070 340 6700