Klachtenregeling CCMO

De klachtenregeling van de CCMO is ook gepubliceerd in de Staatscourant.