K5. Model DSMB charter

Model DSMB charter Engelstalig (Lancet 2005; 365: 711) gepubliceerd door de DAMOCLES-studiegroep.