Startdatum

U moet de oordelende commissie (METC of CCMO) op de hoogte stellen van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum van de inclusie van de eerste proefpersoon. De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen een jaar na afgifte van het positieve oordeel. Na dat jaar vervalt het oordeel. De oordelende commissie verwerkt de definitieve startdatum in ToetsingOnline.