Startdatum

U moet de oordelende toetsingscommissie (METC of CCMO) op de hoogte stellen van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum waarop de eerste proefpersoon het toestemmingsformulier ondertekent. De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen een jaar na afgifte van het positieve oordeel. Na dat jaar vervalt het oordeel. De oordelende toetsingscommissie verwerkt de definitieve startdatum in ToetsingOnline.