Startdatum

U moet de oordelende toetsingscommissie (METC of CCMO) op de hoogte stellen van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum waarop de eerste proefpersoon het toestemmingsformulier ondertekent.

De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen de geldigheidstermijn van het positieve oordeel. Deze termijn staat vermeld in het besluit van de toetsingscommissie. Is de termijn verstreken? Neem dan contact op met de toetsingscommissie met een gemotiveerd verzoek de geldigheid van het besluit te verlengen.

De oordelende toetsingscommissie verwerkt de definitieve startdatum in ToetsingOnline.