CCMO-richtlijn Externe Toetsing 2012 (geldig tot 1 juli 2015)

Richtlijn van de centrale commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek krachtens artikel 24 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, inzake de toetsingsprocedure multicenteron-derzoek en externe toetsing van monocenteronderzoek (Richtlijn Externe Toetsing 2012) en Toelichting bij de gewijzigde richtlijn inzake de toetsingsprocedure multicenteronderzoek en externe toetsing van monocenteronderzoek (Richtlijn Externe Toetsing 2012).