Nuttige links

CCMO-register: Openbaar register waarin de kerngegevens en de resultaten van mensgebonden onderzoek zijn opgenomen.

Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures: Gratis Engelstalige online cursus over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Committee Finder: Engelstalige online tool om te bepalen door welke commissie uw onderzoek beoordeeld dient te worden, en in het geval van geneesmiddelenonderzoek welke bevoegde instantie de marginale toets uitvoert.

Kind en onderzoek: Informatie voor professionals, ouders en kinderen over kinderen en medisch-wetenschappelijk onderzoek.

NFU BROK Academie: Klinisch onderzoekers verbonden aan de UMC’s zijn verplicht de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) te volgen.

ToetsingOnline: Internetportal voor de indiening, beoordeling, registratie en openbaarmaking van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.