E-learning

In samenwerking met het Paul Janssen Futurelab heeft de CCMO een gratis Engelstalige e-learning ontwikkeld over de toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

De e-learning Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures is bedoeld voor translationele en klinisch onderzoekers, researchverpleegkundigen, clinical research associates (CRA’s), werknemers van bedrijven die betrokken zijn bij het opzetten en/of uitvoeren van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en (kandidaat-)leden van METC’s en de CCMO.

Op de website van het Paul Janssen Futurelab is ook een 'Committee Finder' tool beschikbaar waarmee bepaald kan worden bij welke toetsingscommissie en – bij geneesmiddelenonderzoek – bij welke bevoegde instantie het onderzoeksdossier moet worden ingediend, wat de wettelijke beoordelingstermijnen zijn en – afhankelijk van het product – welke andere organisaties nog meer betrokken zijn bij het beoordelingsproces.