Onderzoek met ioniserende straling

Tijdens sommige soorten medisch-wetenschappelijk onderzoek worden proefpersonen blootgesteld aan ioniserende straling. Omdat dit kan leiden tot bepaalde gezondheidsrisico’s voor de proefpersonen is het van belang om deze risico’s af te wegen tegen de mogelijke voordelen van het onderzoek.

Om hieromtrent tot eenduidige richtlijnen te komen heeft een subcommissie van de Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (NCS) de bestaande literatuur over de risico’s van stralingsbelasting voor patiënten en gezonde vrijwilligers die deelnemen aan klinisch onderzoek samengevat. De conclusies van dit literatuuronderzoek en de daaruit voortkomende aanbevelingen zijn weergegeven in het in mei 2016 gepubliceerde rapport Human exposure to ionising radiation for clinical and research purposes. Onderzoekers en METC’s kunnen dit rapport gebruiken om de risico’s van ioniserende straling voor proefpersonen af te wegen tegen de mogelijke voordelen van het onderzoek voor de individuele patiënt, een patiëntengroep, de maatschappij en/of de wetenschap.