Moet uw onderzoek worden getoetst?
Is een erkende METC of de CCMO de toetsende commissie?

Help-mij-op-weg!

Actuele Thema's

Verruiming mogelijkheden onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen

Op dinsdag 25 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) te wijzigen. De verwachting is dat de gewijzigde WMO per 1 maart 2017 in werking kan treden.

Lees meer

Meld u aan voor de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt (twee)maandelijks

Onderzoekswijs

Gratis e-learning voor onderzoekers.

ToetsingOnline

Indiening, beoordeling en openbaarmaking van onderzoeken.

CCMO-register

Informatie over lopende en afgeronde onderzoeken.