Onderzoekswijs

Onderzoekswijs.nl is een gratis e-learning van de CCMO voor klinisch onderzoekers om kennis op te doen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek is een vak. De wet- en regelgeving is uitgebreid en complex. De meeste onderzoekers krijgen er vroeg of laat mee te maken. Speciaal voor klinisch onderzoekers heeft de CCMO op basis van veelvoorkomende vragen Onderzoekswijs.nl ontwikkeld.

Valt mijn onderzoek onder de reikwijdte van de WMO? Waar moet ik een SAE of een SUSAR melden? En welke informatie moet ik gedurende het onderzoek aanleveren bij de METC of de CCMO? Op Onderzoekswijs.nl komen veel vragen als deze aan bod.

Vernieuwde online cursus

In samenwerking met het Paul Janssen Futurelab heeft de CCMO een vernieuwde Engelstalige online cursus ontwikkeld. De eerste twee thema's zijn momenteel beschikbaar:

  • 'Explaining the Dutch review system',
  • 'The mandatory review of medical research'.

In de cursus is ook een 'Committee Finder' tool beschikbaar, waarmee eenvoudig bepaald kan worden bij welke toetsingscommissie en – bij geneesmiddelenonderzoek – bij welke bevoegde instantie het onderzoeksdossier moet worden ingediend, wat de geldende beoordelingstermijnen zijn en welke organisaties nog meer betrokken zijn bij het beoordelingsproces.

De cursus kan kosteloos worden geraadpleegd zonder gebruikersnaam en wachtwoord. De komende tijd zullen stapsgewijs ook de overige thema's van Onderzoekswijs.nl omgezet worden naar Engelstalige thema's die zullen verschijnen op de website van het Paul Janssen Futurelab. Zodra alle thema's zijn omgezet zal Onderzoekswijs.nl ophouden te bestaan.