Waarnemer namens het ministerie van VWS

De CCMO-vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

NoFoto

Drs. S. (Sytske) de Jong

Beleidsmedewerker, Directie Publieke Gezondheid, afdeling Financieel Beleid en Ethiek, ministerie van VWS