Commissieleden

De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

De commissie bestaat uit maximaal vijftien leden plus hun plaatsvervangers. Zij bestaat in elk geval uit

‘…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon.’ (artikel 14 WMO).

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Het document 'Opgave belangen en (neven)functies' van de commissieleden en hun plaatsvervangers is ondertekend met een natte handtekening. Om identiteitsfraude te voorkomen zijn deze documenten tijdelijk niet beschikbaar op de website van de CCMO. Een nieuwe versie van het document – zonder natte handtekening – wordt binnenkort in gebruik genomen. Nadat ze zijn ingevuld door de commissieleden en hun plaatsvervangers worden ze gepubliceerd op deze website.

Leden

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

NoFoto

Prof dr M (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog), vicevoorzitter

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Ethicus, vicevoorzitter

Prof dr J (Johan) Denollet

Prof dr J (Johan) Denollet

Gedragswetenschapper

NoFoto

Prof dr WE (Wim) Fibbe

Arts (hematoloog)

Dr WG (Erwin) Ista

Dr WG (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Ziekenhuisapotheker

Dr JA (Jolande) Land

Dr JA (Jolande) Land

Embryodeskundige

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker

Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Klinisch farmacoloog