Commissieleden

De leden en de plaatsvervangende leden van de CCMO worden benoemd bij ministerieel besluit. De aanstelling is telkens voor een periode van maximaal vier jaar en kan maximaal tweemaal worden verlengd.

De commissie bestaat uit maximaal vijftien leden plus hun plaatsvervangers. Zij bestaat in elk geval uit:

…een of meer artsen, en een kinderarts, en uit personen die deskundig zijn op het gebied van de embryologie, de farmacologie, de farmacie, de verpleegkunde, de gedragswetenschappen, de rechtswetenschap, de methodologie van wetenschappelijk onderzoek en de ethiek, alsmede een persoon die het wetenschappelijk onderzoek specifiek beoordeelt vanuit de invalshoek van de proefpersoon. (artikel 14 WMO)

De commissie is verder uitgebreid met een fundamenteel wetenschapper. De vergaderingen worden bijgewoond door een waarnemer van het ministerie van VWS.

Het document 'Opgave belangen en (neven)functies' van de commissieleden en hun plaatsvervangers is ondertekend met een natte handtekening. Om identiteitsfraude te voorkomen zijn deze documenten tijdelijk niet beschikbaar op de website van de CCMO. Een nieuwe versie van het document – zonder natte handtekening – wordt binnenkort in gebruik genomen. Nadat ze zijn ingevuld door de commissieleden en hun plaatsvervangers worden ze gepubliceerd op deze website.

Commissieleden

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Prof dr JMA (Joop) van Gerven

Klinisch farmacoloog, voorzitter

NoFoto

Prof dr M (Michaël) Boele van Hensbroek

Kinderarts (infectioloog/immunoloog), vicevoorzitter

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Prof dr JJM (Hans) van Delden

Ethicus, vicevoorzitter

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Prof dr ir JHLM (Hans) van Bokhoven

Fundamenteel wetenschapper

Prof dr J (Johan) Denollet

Prof dr J (Johan) Denollet

Gedragswetenschapper

Prof dr ACG (Toine) Egberts

Prof dr ACG (Toine) Egberts

Plaatsvervangend ziekenhuisapotheker

NoFoto

Prof dr WE (Wim) Fibbe

Arts (hematoloog)

NoFoto

Prof dr JBAG (John) Haanen

Plaatsvervangend arts (internist-oncoloog)

NoFoto

Prof dr M (Mariët) Hagedoorn

Plaatsvervangend gedragswetenschapper

Dr WG (Erwin) Ista

Dr WG (Erwin) Ista

Verplegingswetenschapper

Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Prof dr CAJ (Catherijne) Knibbe

Ziekenhuisapotheker

NoFoto

Prof dr JGW (Jos) Kosterink

Plaatsvervangend klinisch farmacoloog

Dr JA (Jolande) Land

Dr JA (Jolande) Land

Embryodeskundige

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Prof dr JJB (Jan) van Lanschot

Arts (gastro-intestinaal chirurg)

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Dr B (Bastiaan) Nuijen

Ziekenhuisapotheker

NoFoto

Mr dr MC (Corrette) Ploem

Plaatsvervangend jurist

Prof dr S (Sjoerd) Repping

Prof dr S (Sjoerd) Repping

Plaatsvervangend embryodeskundige

Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Prof dr GAPJM (Gerard) Rongen

Klinisch farmacoloog

NoFoto

Prof dr D (Dick) Tibboel

Plaatsvervangend kinderarts (kinderarts-intensivist)

NoFoto

Prof dr S (Suzanne) van de Vathorst

Plaatsvervangend ethicus

Prof dr H (Hester) Vermeulen

Prof dr H (Hester) Vermeulen

Plaatsvervangend verplegingswetenschapper

Prof dr ir HCW (Riekie) de Vet

Prof dr ir HCW (Riekie) de Vet

Plaatsvervangend methodoloog

NoFoto

Mr HCRM (Henri) de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Plaatsvervangend proefpersonenlid