Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is bepaald dat informatie van de overheid openbaar is, behalve als de wet anders bepaalt. Door een Wob-verzoek in te dienen kunnen burgers vragen om meer inzage in het handelen van de overheid, of hoe de overheidĀ een besluit neemt.