Opiumwet

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met middelen die onder artikel 2 en 3 van de Opiumwet vallen, waarbij het onderzoek plaatsvindt in het kader van behandeling van verslaving aan deze middelen, dient door de CCMO getoetst te worden.