Code Goed Gebruik van lichaamsmateriaal

De Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (Federa) heeft de Code Goed Gebruik gebruik van lichaamsmateriaal opgesteld. Dit is een handleiding voor het verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie van VWS heeft momenteel een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) in voorbereiding die in de toekomst als specifiek wettelijk kader zal dienen voor het (nader) gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek.