Besluit medische hulpmiddelen en Besluit actieve implantaten

Onderzoek met medische hulpmiddelen valt meestal onder de WMO. De aanvullende wettelijke kaders voor dergelijk onderzoek zijn vastgelegd in het Besluit medische hulpmiddelen en het Besluit actieve implantaten. Daarin is onder andere vastgelegd dat de fabrikant voor aanvang van het onderzoek een positief oordeel van een erkende METC moet overleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Meer informatie vindt u op de pagina Onderzoek met medische hulpmiddelen.