Eindrapport

Binnen een jaar na afloop van de studie (wereldwijd) moet u bij de toetsingscommissie (METC of CCMO) het eindrapport indienen. De CCMO stuurt u een ontvangstbevestiging. Dient u uw eindrapport bij een METC in? Informeer dan bij de betreffende METC wat het beleid hieromtrent is.

Ook bij de bevoegde instantie dient u binnen een jaar na afloop van de studie (wereldwijd) het eindrapport in te dienen. De bevoegde instantie stuurt u geen ontvangstbevestiging.

Een model voor een eindrapport voor geneesmiddelenonderzoek vindt u in ICH E3 Guideline on the contents and structure of clinical study reports (CPMP/137/95).

In de CCMO-notitie publicatiebeleid heeft de CCMO aangegeven hoe zij vindt dat de publicatie van de onderzoeksresultaten in zijn werk zou moeten gaan.

Geneesmiddelenonderzoek: onderzoeksresultaten in EudraCT en openbaar EU Clinical Trial Register

Najaar 2014 is de EudraCT database geschikt gemaakt voor het rapporteren van onderzoeksresultaten van al het positief beoordeelde geneesmiddelonderzoek dat op grond van de Europese Richtlijn 2001/20/EG is geregistreerd in EudraCT. De basis hiervoor vormt het richtsnoer van de Europese Commissie betreffende de invoering en de bekendmaking van resultaatgerelateerde informatie over klinische proeven, de Europese Commissie Guideline 2012/C 302/03.

Van geneesmiddelenonderzoek dat valt onder de Europese Richtlijn 2001/20/EG en is beëindigd op of na 21 juli 2014, moeten de verrichters de resultaten opnemen in de Europese EudraCT-databank. Het toevoegen van deze resultaten dient voor het grootste deel van het onderzoek te gebeuren binnen 12 maanden na het einde van de studie. Voor onderzoek beëindigd vóór 21 juli 2014 moeten resultaten retrospectief worden toegevoegd aan EudraCT.

De resultaten van het onderzoek worden 15 dagen na een geldige rapportage in  EudraCT ook opgenomen in het openbare EU Clinical Trial Register, dit met uitzondering van het meeste fase-I-onderzoek bij volwassenen. Als de verrichter de onderzoeksresultaten niet binnen de gestelde termijn (voor de meeste studies binnen 15 maanden na het einde van het  onderzoek) heeft gerapporteerd in EudraCT, wordt de studie gemarkeerd. Dit wordt eveneens zichtbaar in het openbare EU Clinical Trials Register.

Om resultaten te kunnen toevoegen aan EudraCT, moet de verrichter zich via de EudraCT-website registreren en zelf deze gegevens toevoegen aan EudraCT.

Vanzelfsprekend blijft de huidige indiening van het studierapport, bij de toetsingscommissie en de bevoegde instantie uiterlijk één jaar na het beëindigen van het onderzoek, ongewijzigd.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de EMA.