I2. Onderzoeksverklaringen of Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

De Onderzoeksverklaring of Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO) is een verklaring voor de uitvoerbaarheid van een medisch-wetenschappelijk onderzoek in een Nederlandse (onderzoeks)instelling. Deze verklaring dient ter ondersteuning van de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO) die is aangewezen de uitvoerbaarheid van een medisch-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen. Op basis van de Onderzoeksverklaring of VGO kan de toetsingscommissie hierover een gewogen oordeel vellen.

Sinds 1 december 2020 kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemende centra gebruikmaken van de VGO of de huidige Onderzoeksverklaring. Gebruik van de VGO wordt verplicht vanaf een nader te bepalen datum in 2021. De VGO en de nieuwe procedure lokale haalbaarheid zijn ontwikkeld door de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) samen met de CCMO en wetenschappelijke verenigingen. Meer informatie vindt u hier.

Onderzoeksverklaring

Het afdelingshoofd, de zorggroepmanager of een persoon in een gelijkwaardige positie stelt de Onderzoeksverklaring op. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de model Onderzoeksverklaring. Meer informatie is te vinden in de CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET 2012), waarvan de onderzoeksverklaring onderdeel uitmaakt, en op de pagina over multicenteronderzoek.

Als u een Onderzoeksverklaring indient moet u een onderzoekscontract overeenkomstig de huidige procedure indienen. Er is een modelcontract voor bedrijfsgeïnitieerd onderzoek en voor onderzoekergeïnitieerd onderzoek.

Verklaring Geschiktheid Onderzoeksinstelling (VGO)

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe lokale haalbaarheidsprocedure moet u een getekend deel A van de VGO indienen. Het getekende deel A van de VGO kan gebaseerd zijn op de informatie uit deel B of een vergelijkbaar alternatief voor deel B. Meer informatie over deel A en deel B van de VGO vindt u in de procedure.

De VGO is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De instellingen mogen zelf bepalen of ze de Nederlandse of de Engelse versie gebruiken.

Als u een VGO indient moet u een onderzoekscontract overeenkomstig de nieuwe procedure indienen. Er is een modelcontract voor bedrijfsgeïnitieerd onderzoek en voor onderzoekergeïnitieerd onderzoek.