A3. Ontvangstbewijs EudraCT-nummer

Het EudraCT-nummer is een uniek nummer dat aan een onderzoeksdossier wordt toegekend voor registratie in de Europese database voor geneesmiddelenonderzoek (EudraCT-database). Een EudraCT-nummer is te verkrijgen via het aanvraagformulier op de website van de EMA.

Voor het aanvragen van een EudraCT-nummer moet u de volgende gegevens vermelden:

  • NAW-gegevens van de indiener en zijn organisatie (naam, adres, woonplaats).
  • Het onderzoeksprotocolnummer van de verrichter/sponsor.
  • Het e-mailadres waar het EudraCT-nummer naar moet worden gestuurd.
  • Het land waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Het EudraCT-nummer wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u bij de aanvraag vermeldt. De e-mail met het toegewezen EudraCT-nummer dient u als document in te dienen bij de oordelende toetsingscommissie en de bevoegde instantie.