Onderzoek naar vaccins

Sinds 2006 is het 'nieuwe' Besluit Centrale Beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (BCB) van kracht. Daarin staat dat voor ‘wetenschappelijk onderzoek gericht op de ontwikkeling van een vaccin’ de CCMO de aangewezen toetsingscommissie is. Sinds 2009 wordt deze omschrijving uitgelegd als onderzoek met één of meerdere niet-geregistreerde vaccins. Een geregistreerd vaccin heeft een RVG- (nationaal geregistreerd geneesmiddel) of EU- (Europees geregistreerd geneesmiddel)nummer.

Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

  1. niet-therapeutisch interventieonderzoek met vaccins bij minderjarige en/of wilsonbekwame volwassen proefpersonen. Hierbij maakt het niet uit of het vaccin al dan niet geregistreerd is: ook onderzoek met een geregistreerd vaccin dat u wilt uitvoeren onder deze doelgroep moet u ter beoordeling voorleggen aan de CCMO. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar een geregistreerd reizigersvaccin onder kinderen in Nederland.
  2. mock-up griepvaccins. Als een nieuwe influenzastam wordt geïntroduceerd in een geregistreerd mock-up vaccin, dan ziet de CCMO dit mock-up vaccin niet als geregistreerd totdat het opnieuw is geautoriseerd. Tot die tijd moet het onderzoek voor de beoordeling naar de CCMO. Wordt het mock-up vaccin gebruikt met de influenzastam waarvoor het al geregistreerd is, dan geldt het vaccin uiteraard wel als geregistreerd. De beoordeling van het onderzoek kan dan door een erkende METC plaatsvinden.

Wordt er onderzoek gedaan naar een uitbreiding van de indicatie of een andere dosering binnen het huidige registratiedossier? Volgt er, met andere woorden, geen nieuw RVG- of EU-nummer? Dan geldt het vaccin als geregistreerd en kan het onderzoek voor beoordeling naar een erkende METC. Tenzij, nogmaals, het gaat om een mock-up griepvaccin met een nieuwe stam.