Onderbouwing cellulaire therapieën

De CCMO is in de afgelopen jaren in de beoordelingen van cellulaire therapieën regelmatig aangelopen tegen het ontbreken van een duidelijke onderbouwing van de voorgestelde toepassing. Soms leidt dit tot het afwijzen van een onderzoeksvoorstel. Daarom is deze discussie in meer algemene zin met het onderzoeksveld gevoerd. In dit overleg is gezamenlijk geconcludeerd dat bij onderzoek met cellulaire therapieën er voor ieder onderzoek een duidelijke hypothese moet zijn over een verondersteld mechanisme. In het onderzoek moet worden getracht deze hypothese te toetsen. Alle keuzes die worden gemaakt, zoals cellen van autologe of allogene oorsprong en dosering, moeten worden onderbouwd in het onderzoeksdossier. Lees meer hierover in de Notitie Onderbouwing cellulaire therapieën.