Onderzoek naar celtherapie

Voor wetenschappelijk onderzoek gericht op de ontwikkeling van celtherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van levende cellen, is de CCMO de aangewezen toetsingscommissie.

De nota van toelichting bij het Besluit Centrale Beoordeling zegt over celtherapie onder andere:

'In de kliniek worden regelmatig behandelingen toegepast waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke lichaams- en stamcellen die na bewerking in het laboratorium aan de proefpersoon worden toegediend. Veel vormen van celtherapie zijn nog experimenteel en worden in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek onderzocht voor wat betreft de veiligheid en de effectiviteit. Hierbij kan worden gedacht aan het in de hartspier inspuiten van autologe stamcellen verkregen uit beenmerg, het toedienen aan de patiënt van dendritische cellen die buiten het lichaam zijn “beladen” met tumoreiwitten met als doel de bestudering van het optreden van een afweerreactie tegen de tumor van de patiënt, en het kweken van botweefsel waarbij het gekweekte materiaal wordt getransplanteerd naar de patiënt. De aanwijzing betreft in de eerste plaats celtherapeutisch onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van levende menselijke cellen, en dus niet onderzoek met dode cellen.'