Aanmelden klinisch onderzoek vanaf 1 oktober 2020

Het aanmelden van een klinisch onderzoek met een medisch hulpmiddel moet gebeuren door middel van de verklaring zoals bedoeld in bijlage VIII van de Richtlijn. Deze verklaring vereist het toevoegen van diverse documenten. Daarnaast zijn er enkele documenten die aansluiten bij de Nederlandse wetgeving. Een overzicht van de documenten die u moet meesturen bij de aanmelding vindt u in dit overzicht. U kunt uw studie aanmelden via devices@ccmo.nl.