Hoofdpunten Embryowet

De Embryowet verbiedt het kloneren van mensen, geslachtskeuze en het tot stand brengen van mens-diercombinaties. Ook verbiedt de wet om het erfelijke materiaal in de kern van geslachtscellen of embryo’s te wijzigen. Geslachtscellen en embryo’s die niet langer voor de eigen zwangerschap worden gebruikt (bijvoorbeeld na ivf), mogen wel gebruikt worden voor:

  • donatie,
  • het in kweek brengen van embryonale stamcellen,
  • wetenschappelijk onderzoek.

Degenen van wie de geslachtscellen afkomstig zijn of voor wie het embryo oorspronkelijk was bestemd, moeten hier hun toestemming voor verlenen. Voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek:

  • het moet zeker zijn dat de kennis die het onderzoek zal opleveren van belang is voor de geneeskunde;
  • er mag geen alternatieve onderzoeksmethode zijn;
  • de CCMO of een erkende METC moet vooraf haar goedkeuring geven.

De Embryowet verbiedt het genereren van embryo’s speciaal voor wetenschappelijk onderzoek.